نمایش یک نتیجه

بذر خیار هیبرید فضای باز

تماس بگیرید
بذر خیار هیبرید فضای باز (F1 70037): خیار هیبرید فضای باز به طول میوه ۱۶-۱۴ سانتی متر باردهی مناسب با