نمایش دادن همه 2 نتیجه

بذر ترب ایرانی

تماس بگیرید
 بذر تربچه ایرانی نام انگلیسی: Radish مدت زمان جوانه زنی: ۵ تا ۷ روز مدت زمان باردهی: ۲۲ روز دمای مناسب

بذر ترب خارجی

تماس بگیرید
بذر تربچه نقلی خارجی مدت زمان جوانه زنی: ۵ روز مدت زمان باردهی: ۲۲ روز دمای مناسب جوانه زنی: ۲۰