نمایش یک نتیجه

بذر ترب ایرانی

تماس بگیرید
 بذر تربچه ایرانی نام انگلیسی: Radish مدت زمان جوانه زنی: ۵ تا ۷ روز مدت زمان باردهی: ۲۲ روز دمای مناسب