نمایش دادن همه 3 نتیجه

بذر ترب ایرانی

تماس بگیرید
 بذر تربچه ایرانی نام انگلیسی: Radish مدت زمان جوانه زنی: ۵ تا ۷ روز مدت زمان باردهی: ۲۲ روز دمای مناسب

بذر تربچه چری بل

تماس بگیرید
بذر تربچه چری بل زودرس با طول دوره رویش ۳۰-۲۵ روز بعد از ظهور گیاهچه اندازه برگهای گیاه متوسط به

بذر تربچه نشنال ۲

تماس بگیرید
بذر تربچه نشنال ۲ تربچه صورتی گرد (Globe) با انتهای سفید کوچک زودرس با طول دوره رویش ۳۵-۳۰ روز بعد