نمایش یک نتیجه

بذر کرفس

تماس بگیرید
بذر کرفس مدت زمان جوانه زنی: ۴ تا ۱۰ روز دمای جوانه زنی: ۲۱ تا ۲۴ درجه زمان باردهی: ۴۰