نمایش دادن همه 2 نتیجه

بذر پیاز قرمز

تماس بگیرید
بذر پیاز قرمز مدت زمان جوانه زنی: ۷ تا ۱۰ روز دوره بلوغ: ۱۲۰ – ۱۳۰ روز عمق کاشت: ۱

بذر پیاز یلو تگزاس ارلی گرانو ۵۰۲

تماس بگیرید
بذر پیاز تگزاس ارلی گرانو ۵۰۲ پیاز روز کوتاه استاندارد، زودرس تا متوسط رس با دوره رسیدگی ۱۷۰ روز از