نمایش یک نتیجه

بذر نخودفرنگی لانگ پاد

تماس بگیرید
بذر نخود فرنگی لانگ پاد رقمی نیمه دیررس با قابلیت برداشت ۷۵ روز پس از کاشت بوته به ارتفاع ۹۵-۹۰