نمایش دادن همه 3 نتیجه

بذر بادمجان لانگ پریل

تماس بگیرید
بذر بادمجان لانگ پریل رقمی نسبتا زودرس با قابلیت برداشت ۸۰-۷۵ روز پس از انتقال نشاء بوته ایستاده و به

بذر لوبیا سبز سانری

تماس بگیرید
بذر لوبیا سبز سانری رقمی زودرس با طول دوره رسیدگی ۵۵-۵۰ روز بوته غیر رونده و متراکم به ارتفاع ۴۵

بذر هویج نانتس

تماس بگیرید
بذر هویج نانتس هویج نیمه زودرس با عملکرد بالا به طول دوره رسیدگی۱۱۰-۹۰ روز، مقاوم به بولتینگ ریشه ها تقریبا