نمایش یک نتیجه

شیر انشعاب ۱۶*۱۶

تماس بگیرید
شیر انشعاب ۱۶*۱۶ از شیر انشعاب ۱۶*۱۶ برای وصل کردن از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط