نمایش یک نتیجه

سه راهی ۱۲*۱۲*۱۲

تماس بگیرید
سه راهی انشعاب ۱۲*۱۲*۱۲ از سه راه ۱۲×۱۲×۱۲میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای استفاده