نمایش دادن همه 7 نتیجه

بذر اسفناج خارجی

تماس بگیرید
  بذر اسفناج خارجی مدت زمان جوانه زنی: ۶ تا ۱۰ روز تعداد بذر در یک گرم: ۱۰۰-۹۰ رقم: ویروفلای | viroflay زمان باردهی:

بذر اسفناج شاهرودی

تماس بگیرید
بذر اسفناج شاهرودی ارتفاع: ارتفاع این گیاه بین ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر است. فاصله کاشت بذر: فاصله کاشت بذر ۷

بذر اسفناج هیروفلای

تماس بگیرید
بذر اسفناج هیروفلای رقمی زودرس با رشد و استقرار سریع بوته (۵۰-۴۵ روز) بوته ها ایستاده و قوی با قدرت

بذر تربچه چری بل

تماس بگیرید
بذر تربچه چری بل زودرس با طول دوره رویش ۳۰-۲۵ روز بعد از ظهور گیاهچه اندازه برگهای گیاه متوسط به

بذر شوید

تماس بگیرید
بذر شوید خاک: خاک ارگانیک اسیدی ph خاک بین ۵ تا ۷ ارتفاع: ۴۵ الی ۱۰۰ سانتی متر مناطق رشد:

بذر نخودفرنگی لانگ پاد

تماس بگیرید
بذر نخود فرنگی لانگ پاد رقمی نیمه دیررس با قابلیت برداشت ۷۵ روز پس از کاشت بوته به ارتفاع ۹۵-۹۰

ریحان بنفش

تماس بگیرید
بذر ریحان بنفش مدت زمان جوانه زنی: ۱۰ تا ۱۲ روز مدت زمان باردهی: ۵۰ روز دمای مناسب جوانه زنی: ۱۸ تا