نمایش دادن همه 3 نتیجه

بذر ریحان بنفش اختصاصی

تماس بگیرید
بذر ریحان بنفش اختصاصی مدت زمان جوانه زنی: ۱۰ تا ۱۲ روز مدت زمان باردهی: ۵۰ روز دمای مناسب جوانه زنی: ۱۸

بذر ریحان سبز

تماس بگیرید
بذر ریحان سبز مدت زمان جوانه زنی: ۵ تا ۷ روز مدت زمان باردهی: ۵۰ روز دمای مناسب جوانه زنی: ۱۸ تا

ریحان بنفش

تماس بگیرید
بذر ریحان بنفش مدت زمان جوانه زنی: ۱۰ تا ۱۲ روز مدت زمان باردهی: ۵۰ روز دمای مناسب جوانه زنی: ۱۸ تا