نمایش دادن همه 2 نتیجه

بذر ترب خارجی

تماس بگیرید
بذر تربچه نقلی خارجی مدت زمان جوانه زنی: ۵ روز مدت زمان باردهی: ۲۲ روز دمای مناسب جوانه زنی: ۲۰

بذر تربچه چری بل

تماس بگیرید
بذر تربچه چری بل زودرس با طول دوره رویش ۳۰-۲۵ روز بعد از ظهور گیاهچه اندازه برگهای گیاه متوسط به