نمایش دادن همه 11 نتیجه

مخازن اسلیم لاین

تماس بگیرید
مخازن اسلیم لاین (آسانرو) پلی اتیلن در حجم های ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه

مخازن انبساطی

تماس بگیرید
مخازن انبساطی پلی اتیلن در حجم های ۶۰ ، ۸۰ ، ۱۱۰ ، ۱۵۰ و ۲۲۰ لیتر به صورت یکپارچه

مخازن بیضی

تماس بگیرید
مخازن بیضی درب کنار پلی  اتیلن در حجم های ۵۰۰ ، ۱۰۰۰و  ۲۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید می شوند.

مخازن زیر پله

تماس بگیرید
مخازن زیرپله پلی اتیلن در حجم های۳۰۰ الی ۱۵۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید می شوند. این مخازن جهت نگهداری آب

مخازن عمودی بلند(۹مخزن)

تماس بگیرید
مخازن عمودی بلند پلی اتیلن در حجم های ۳۰۰ الی ۵۰۰۰ لیتری به صورت یکپارچه تولید می شوند که جهت

مخازن عمودی کوتاه(۳عدد)

تماس بگیرید
مخازن عمودی کوتاه پلی اتیلن در حجم های ۳۰۰۰ ، ۶۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ هزار لیتر به صورت یکپارچه تولید میشوند.

مخازن عمودی(۱۶ مخزن)

تماس بگیرید
  مخازن عمودی پلی اتیلن در حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید می شوند که جهت کاربرد در

مخازن قیفی

تماس بگیرید
مخازن قیفی پلی اتیلن در حجم های ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ لیتر به

مخازن کروی

تماس بگیرید
مخازن کروی پلی اتیلن در حجم های ۵۰۰ و  ۱۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید می شوند. مشخصات فنی مخازن

مخازن مکعبی افقی

تماس بگیرید
مخازن مکعبی پلی اتیلن در حجم های ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید میشود. این مخزن در مکان

مخازن مکعبی عمودی

تماس بگیرید
  مخازن مکعبی عمودی پلی اتیلن بصورت یکپارچه تولید می شوند و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی،