نمایش دادن همه 6 نتیجه

بست ابتدایی ۱۲*۱۲

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۲ * ۱۲ جهت انشعاب به وسیله واشر ۱۲ میلی متر از لوله های پلی اتیلن می توان

بست ابتدایی ۲۰*۱۸

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۱۸ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۱۸ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست

بست ابتدایی ۲۰*۲۰

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۲۰ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۲۰ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست

بست ابتدایی به دوراهی ۱۶

تماس بگیرید
بست ابتدایی به دوراهی ۱۶ بست ابتدایی به دو راهی ۱۶ برای تبدیل بست ابتدایی لوله ۱۶ به دو راهی

بست ابتدایی به سه راهی

تماس بگیرید
بست ابتدایی به سه راهی بست ابتدایی به سه راهی ۱۶ برای تبدیل بست ابتدایی لوله ۱۶ به سه راهی

واشر بست ابتدایی ۱۶(سفید)

تماس بگیرید
واشر بست ابتدایی ۱۶ واشر بست ابتدایی سایز ۱۶ جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله های پلی