نمایش یک نتیجه

بذر شنبلیله

تماس بگیرید
بذر شنبلیله خاک: خاک اسیدی با ph 6.4 و حدوداً بین ۶ الی ۷ ارتفاع: ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر