نمایش دادن همه 5 نتیجه

انشعاب دوراهی ۱۶*۳/۴

تماس بگیرید
انشعاب دوراهی ۱۶*۳/۴ انشعاب دو راهی ۱۶به ۳/۴ برای تبدیل یک راهی سایز ۳/۴ به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده

رابط ۱۲*۱۲

تماس بگیرید
رابط ۱۲*۱۲ رابط ۱۲ به ۱۲ جهت اتصال بین دو لوله آبیاری به ۱۲ قطره ای مورد استفاده قرار می

شیر انشعاب ۱۲*۱۲

تماس بگیرید
شیر انشعاب ۱۲*۱۲ از شیر انشعاب ۱۲به ۱۲ برای انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیر انشعاب ۱۶*۱۶

تماس بگیرید
شیر انشعاب ۱۶*۱۶ از شیر انشعاب ۱۶*۱۶ برای وصل کردن از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط