نمایش دادن همه 2 نتیجه

انشعاب دوراهی ۱۶*۳/۴

تماس بگیرید
انشعاب دوراهی ۱۶*۳/۴ انشعاب دو راهی ۱۶به ۳/۴ برای تبدیل یک راهی سایز ۳/۴ به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده

انشعاب دوراهی ۱۶*۳/۴

تماس بگیرید
انشعاب دو راهی ۱۶به ۳/۴ این انشعاب برای تبدیل یک راهی سایز ۳/۴ به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده کنید