نمایش دادن همه 4 نتیجه

بست ابتدایی ۲۰*۱۸

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۱۸ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۱۸ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست

بست ابتدایی ۲۰*۲۰

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۲۰ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۲۰ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست

رابط ۲۰*۲۰

تماس بگیرید
رابط ۲۰*۲۰ رابط ۲۰ به ۲۰ (اورینگدار) برای رابط بین دو لوله ۲۰ قطره ای مورد استفاده قرار میگیرد اورینگ

شیر انشعاب ۲۰*۲۰

تماس بگیرید
شیر انشعاب ۲۰*۲۰  از شیر ۲۰به ۲۰ برای وصل کردن از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط