نمایش دادن همه 8 نتیجه

تبدیل چدنی فلنچدار

تماس بگیرید
تبدیل چدنی فلنجدار   مقاوم در برابر زنگ زدگی و رطوبت دارای دو فلنج در دو طرف تبدیل برای اتصال

چهارراه تبدیلی فلنچدار آهنی

تماس بگیرید
چهار راه تبدیلی فلنچدار آهنی چهار راه تبدیلی آهنی فلنچدار شناخته می شود چهار راه تبدیلی آهنی فلنجدار به عنوان

چهارراه تبدیلی فلنچدار چدنی

تماس بگیرید
چهار راه تبدیلی فلنجدار چدنی   چهار راه تبدیلی فلنجدار چدنی شناخته می شود چهار راه تبدیلی چدنی فلنجدار به

چهارراه مساوی فلنچدار چدنی

تماس بگیرید
چهار راه مساوی فلنجدار چدنی چهار راه مساوی فلنجدار چدنی از  چهار جهت فلنج دار می باشد که هم به

رابط مساوی فلنچدار چدنی

تماس بگیرید
رابط مساوی فلنجدار چدنی رابط مساوی فلنچدار چدنی برای اتصال لوله ها به دیگر اتصالات و برای اتصال انواع اتصالات

سه راه تبدیلی آهنی فلنچدار

تماس بگیرید
سه راه تبدیلی آهنی فلنجدار سه راه تبدیلی آهنی فلنجدار به عنوان انشعاب گیرنده در خطوط لوله مورد استفاده قرار

سه راه فلنجدار مساوی چدنی

تماس بگیرید
سه راه فلنجدار مساوی چدنی سه راه های چدنی معمولا یا به صورت مساوی یعنی سه سر آنها دارای سایز

سه راه فلنچدار مساوی آهنی

تماس بگیرید
سه راه فلنجدار مساوی آهنی سه راه آهنی فلنجدار به عنوان گیرنده انشعاب در خطوط لوله مورد استفاده قرار می