نمایش 1–12 از 49 نتیجه

انشعاب چهار راهی ۱۶*۳۲

تماس بگیرید
انشعاب چهار راهی ۱۶*۳۲ انشعاب ۳۲ به چهار راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۳۲ به چهار راهی ۱۶ میلیمتر مورد

انشعاب دوراهی ۱۶*۱/۲

تماس بگیرید
انشعاب دوراهی ۱۶*۱/۲ انشعاب دوراهی ۱۶ به ۱/۲ برای تبدیل یک راهی سایز ۱/۲ به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده

انشعاب دوراهی ۱۶*۳/۴

تماس بگیرید
انشعاب دو راهی ۱۶به ۳/۴ این انشعاب برای تبدیل یک راهی سایز ۳/۴ به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده کنید

انشعاب دوراهی ۱۶*۳۲

تماس بگیرید
انشعاب دوراهی ۱۶*۳۲ انشعاب ۳۲ به دو راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۳۲ به دو راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده

انشعاب سه راهی ۱۶*۱/۲

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۱/۲ انشعاب ۱/۲ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۱/۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد

انشعاب سه راهی ۱۶*۳/۴

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۳/۴ انشعاب ۳/۴ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل ۳/۴ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده

انشعاب سه راهی ۱۶*۳۲

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۳۲ انشعاب ۳۲ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۳۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد

بست ابتدایی ۱۲*۱۲

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۲ * ۱۲ جهت انشعاب به وسیله واشر ۱۲ میلی متر از لوله های پلی اتیلن می توان

بست ابتدایی ۱۲*۱۶

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۶*۱۲ جهت انشعاب بوسیله واشر ۱۲ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی ۱۳*تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۳*تیپ بست ابتدایی ۱۳ به تیپ (پیچی) جهت اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی

بست ابتدایی ۱۶*۱۶

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۶*۱۶ جهت انشعاب  بوسیله واشر ۱۶ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی ۲۰*۱۸

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۱۸ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۱۸ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست