نمایش یک نتیجه

کورکن آخر خط لوله ۱۲(عینکی)

تماس بگیرید
کورکن آخر خط لوله ۱۲ (عینکی) جهت بست و کور کردن اخر لوله ۱۲ آبیاری قطره ای در سیستم آبیاری