نمایش 1–12 از 20 نتیجه

انشعاب چهار راهی ۱۶*۳۲

تماس بگیرید
انشعاب چهار راهی ۱۶*۳۲ انشعاب ۳۲ به چهار راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۳۲ به چهار راهی ۱۶ میلیمتر مورد

انشعاب دوراهی ۱۶*۱/۲

تماس بگیرید
انشعاب دوراهی ۱۶*۱/۲ انشعاب دوراهی ۱۶ به ۱/۲ برای تبدیل یک راهی سایز ۱/۲ به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده

انشعاب دوراهی ۱۶*۳/۴

تماس بگیرید
انشعاب دوراهی ۱۶*۳/۴ انشعاب دو راهی ۱۶به ۳/۴ برای تبدیل یک راهی سایز ۳/۴ به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده

انشعاب دوراهی ۱۶*۳۲

تماس بگیرید
انشعاب دوراهی ۱۶*۳۲ انشعاب ۳۲ به دو راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۳۲ به دو راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده

انشعاب سه راهی ۱۶*۱/۲

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۱/۲ انشعاب ۱/۲ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۱/۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد

انشعاب سه راهی ۱۶*۳/۴

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۳/۴ انشعاب ۳/۴ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل ۳/۴ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده

انشعاب سه راهی ۱۶*۳۲

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۳۲ انشعاب ۳۲ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۳۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد

بست ابتدایی ۱۶*۱۶

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۶*۱۶ جهت انشعاب  بوسیله واشر ۱۶ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی ۱۶*۱۸

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۶*۱۸ جهت انشعاب بوسیله واشر ۱۸ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی به دوراهی ۱۶

تماس بگیرید
بست ابتدایی به دوراهی ۱۶ بست ابتدایی به دو راهی ۱۶ برای تبدیل بست ابتدایی لوله ۱۶ به دو راهی

بست ابتدایی به سه راهی

تماس بگیرید
بست ابتدایی به سه راهی بست ابتدایی به سه راهی ۱۶ برای تبدیل بست ابتدایی لوله ۱۶ به سه راهی

بست روی لوله ۱۶ (کلیپس)

تماس بگیرید
بست روی لوله ۱۶ بست هایی که در لوله های ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای جهت آب بندی استفاده میشود