نمایش دادن همه 12 نتیجه

بست ابتدایی ۱۳*تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۳*تیپ بست ابتدایی ۱۳ به تیپ (پیچی) جهت اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی

بست ابتدایی لی فلت به تیپ(حلزونی)

تماس بگیرید
بست ابتدایی لی فلت به تیپ رابط لی فلت به تیپ به منظور انشعاب گیری و اتصال لوله ی آبیاری

رابط تیپ به ۱/۲

تماس بگیرید
رابط تیپ به ۱/۲ این رابط جهت اتصال لوله های ۱/۲به نوار تیپ آبیاری استفاده می شود

رابط تیپ به تیپ کشویی

تماس بگیرید
رابط تیپ به تیپ کشویی جهت اتصال دو نوار تیپ به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر نوار تیپ

رابط تیپ به تیپ(پیچی بزرگ)

تماس بگیرید
رابط تیپ به تیپ جهت اتصال  دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو

رابط تیپ به تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
رابط تیپ به تیپ(پیچی) جهت اتصال دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو

سراهی ۱۶ به تیپ

تماس بگیرید
سه راهی  ۱۶ به تیپ سه راه ۱۶ به تیپ از اتصالات آبیاری قطره ای است. که برای انشعاب از

سه راهی تیپ به تیپ

تماس بگیرید
سه راهی تیپ به تیپ سه راهی تیپ به تیپ  : انواع سه راه قطره ای ترکیب شده با مواد

شیر انشعاب لی فلت به تیپ

تماس بگیرید
شیر انشعاب لی فلت به تیپ شیر انشعاب لی فلت به نوار تیپ جهت انشعاب از لی فلت و اتصال

کورکن آخرخط تیپ

تماس بگیرید
کورکن آخر خط تیپ کور کن آخر خط  جهت کورکردن انتهای نوار تیپ استفاده می شود شکل استوانه ای که

میخ تثبیت تیپ

تماس بگیرید
میخ تثبیت تیپ میخ نگهدارنده (تثبیت) تیپ بوسیله این ابزار شما نوار تیپ  آبیاری را به راحتی بر روی خاک