نمایش 1–12 از 20 نتیجه

انشعاب دوراهی ۱۶*۱/۲

تماس بگیرید
انشعاب دوراهی ۱۶*۱/۲ انشعاب دوراهی ۱۶ به ۱/۲ برای تبدیل یک راهی سایز ۱/۲ به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده

انشعاب سه راهی ۱۶*۱/۲

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۱/۲ انشعاب ۱/۲ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۱/۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد

انشعاب سه راهی ۱۶*۳/۴

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۳/۴ انشعاب ۳/۴ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل ۳/۴ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد استفاده

انشعاب سه راهی ۱۶*۳۲

تماس بگیرید
انشعاب سه راهی ۱۶*۳۲ انشعاب ۳۲ به سه راهی ۱۶ برای تبدیل سایز ۳۲ به سه راهی ۱۶ میلیمتر مورد

بست ابتدایی ۲۰*۱۸

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۱۸ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۱۸ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست

بست ابتدایی به دوراهی ۱۶

تماس بگیرید
بست ابتدایی به دوراهی ۱۶ بست ابتدایی به دو راهی ۱۶ برای تبدیل بست ابتدایی لوله ۱۶ به دو راهی

رابط ۱۶*۱۶

تماس بگیرید
رابط ۱۶*۱۶ رابط ۱۶ به ۱۶ جهت اتصال بین دو لوله آبیاری به ۱۶ قطره ای مورد استفاده قرار می

زانو چپقی ۲ اینچ

تماس بگیرید
زانو چپقی ۲ اینچ این زانو نوعی اتصال است که شبیه به زانو است و یک طرف آن نر است

زانو نر ۲اینچ

تماس بگیرید
زانو نر ۲ اینچ زانو نر پلی اتیلن در زاویه ۹۰ درجه بوده است زانوی نر که دنده (رزوه) از

شیر انشعاب ۱۶*۱۶

تماس بگیرید
شیر انشعاب ۱۶*۱۶ از شیر انشعاب ۱۶*۱۶ برای وصل کردن از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

کورکن آخر خط لوله ۱۲(عینکی)

تماس بگیرید
کورکن آخر خط لوله ۱۲ (عینکی) جهت بست و کور کردن اخر لوله ۱۲ آبیاری قطره ای در سیستم آبیاری