نمایش دادن همه 4 نتیجه

انشعاب دوراهی ۱۶*۱/۲

تماس بگیرید
انشعاب دوراهی ۱۶*۱/۲ انشعاب دوراهی ۱۶ به ۱/۲ برای تبدیل یک راهی سایز ۱/۲ به دوراهی لوله ۱۶ میلیمتری استفاده

بست ابتدایی ۱۲*۱۶

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۶*۱۲ جهت انشعاب بوسیله واشر ۱۲ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست ابتدایی

رابط ۱۲*۱۲

تماس بگیرید
رابط ۱۲*۱۲ رابط ۱۲ به ۱۲ جهت اتصال بین دو لوله آبیاری به ۱۲ قطره ای مورد استفاده قرار می

واشر بست ابتدایی مشکی ۱۲

تماس بگیرید
واشر بست ابتدایی ۱۲ مشکی واشر بست ابتدایی سایز ۱۲جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله های