نمایش 1–12 از 15 نتیجه

حشره‌ کش اکسی دیمتون متیل آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره‌ کش اکسی دیمتون متیل آریا شیمی، حشره‌ کشی سیستمیک با اثر تماسی از گروه شیمیایی ارگانو فسفات‌ ها

حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی

تماس بگیرید
ری توضیحات حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی، حشره‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی از گروه شیمیایی اکسادیازین‌ ها

حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی، حشره‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی از گروه شیمیایی اکسادیازین‌ ها است.

حشره کش بوپروفزین آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش بوپروفزین آریا شیمی حشره کشی از گروه دیازین ها با اثرات تماسی و گوارشی و ابقایی است

حشره کش پیریمیکارب آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش پیریمیکارب آریا شیمی دارای خاصیت انتخابی، تماسی، نفوذی، اثر سریع و خاصیت تدخینی می­ باشد که به

حشره کش تری کلرفن آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش تری کلرفن آریا شیمی (trichlorfon) یک حشره‌ کش تماسی و گوارشی از گروه سموم ارگانوفسفره است که

حشره‌ کش سایپرمترین آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره‌ کش سایپرمترین آریا شیمی حشره‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی از گروه شیمیایی پایروتروئیدهای مصنوعی

حشره کش فنیتروتیون آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش فنیتروتیون آریا شیمی در بازار با نام تجاری سومیتیون (Sumithion EC ۵۰%) وجود دارد.حشره کش فنیتروتیون آریا

حشره‌ کش لامبدا سای هالوترین آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره‌ کش لامبدا سای هالوترین آریا شیمی حشره‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و خاصیت دور کنندگی

حشره‌ کش و کنه‌ کش اتیون آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره‌ کش و کنه‌ کش اتیون آریا شیمی حشره‌ کش و کنه‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی از

سم استامی پراید آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات سم استامی پراید آریا شیمی (Acetamiprid) یک سم سیستمیک با اثرات تماسی گوارشی است که برای مقابله با طیف

سم قارچ‌ کش تیوفانات متیل آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات سم قارچ‌ کش تیوفانات متیل آریا شیمی کاربرد گسترده ای در کنترل بسیاری از قارچ های بیماری زا داشته