نمایش یک نتیجه

سینی نشا حفره ای

تماس بگیرید
سینی نشاء (سینی کشت گلخانه) چیست؟ سینی نشا یا سینی کشت (سینی کشت بذر) در گلخانه ها به منظور کشت