نمایش یک نتیجه

سینی نشاء تخت

تماس بگیرید
سینی نشاء تخت نوعی سینی برای کشت بذر و نشاء می‌باشد. استفاده از این نوع سینی باعث بهبود رشد و جوانه زنی بذر می‌شود. باعث کاهش مصرف آب می‌شود. این محصول سهم مهمی را در بهبود کیفیت گیاه در مراحل مختلف رشد ایفا می‌کند.