نمایش یک نتیجه

پشتیبان خوشه

تماس بگیرید
گیره پشتیبان خوشه در زمان گلدهی به انتهای خوشه وصل می‌شود و مانند یک حمایت کننده عمل خواهد کرد. با افزایش وزن میوه‌ها، مانع از شکستن خوشه و کاهش عملکرد محصول می‌شود. تولید شده از مواد درجه 1 اندازه محصول: 35 میلی­متر ساخت: ترکیه