نمایش 1–12 از 15 نتیجه

خاک گلدان

تماس بگیرید
ترکیب مناسب خاک گلدان جهت بدست آوردن ترکیب مناسب خاک گلدان می توان از ترکیب کود های طبیعی بعنوان منابع

خاک گیاه

تماس بگیرید
خاک گیاهان آپارتمانی خاک گیاه اشک بونسای استفاده از مخلوط مناسب در خاک اشک بونسای برای این درخت و رشد

کود ارگانیک

تماس بگیرید
علت استفاده از کود ارگانیک – کود اورگانیک کود کمپوست نقش اساسی را در تولید خاک ایفا می کند. کود

کود باغچه

تماس بگیرید
مزایای استفاده از کود باغچه  مورد استفاده برای انواع گیاهان قابل پرورش در باغچه مناسب برای شرایط اقلیمی و آب

کود زیستی

تماس بگیرید
مزایای استفاده از کود زیستی جلوگیری از شور شدن خاک به علت وجود گوگرد • عدم نیاز به استفاده از

کود سولفات آهن

تماس بگیرید
کاربرد کود سولفات آهن کاربرد سولفات آهن بسیار وسیع است. • این کود سولفاته برای خاک و شاخ و برگ

کود کاکتوس

تماس بگیرید
نکات مربوط به کود کاکتوس کودی که برای خاک کاکتوس مورد استفاده قرار می گیرد، باید مقدار ازت کمی داشته

کود کشاورزی

تماس بگیرید
کود کشاورزی وارداتی شرکت های وارد کننده انواع مختلف کود و سموم کشاورزی وجود دارند که به طور کلی دو

کود کمپوست

تماس بگیرید
مزایای استفاده از کود کمپوست • کاهش نیاز به آب (مخصوصا در مصارف کشاورزی) کاهش آلودگی های زیست محیطی و

کود گلدان

تماس بگیرید
مزایای استفاده از کود گلدان قابل استفاده برای انواع گیاهان گلدانی سرشار از مواد معدنی و تقویت کننده گیاهان کمک

کود گلهای آپارتمانی

تماس بگیرید
نکات مربوط به کود گلهای آپارتمانی با توجه به نوع گل، ترکیبات کود می تواند متفاوت باشد ولی شاید بهترین

کود گیاهان آپارتمانی

تماس بگیرید
نکات مربوط به کود گیاهان آپارتمانی معمولاً دوره کود دهی به خاک گیاهان آپارتمانی تا چهار ماه بعد از شروع