نمایش دادن همه 12 نتیجه

بست ابتدایی ۲۰*۱۸

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۱۸ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۱۸ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست

بست ابتدایی ۲۰*۲۰

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۲۰ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۲۰ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست

رابط ۲۰*۲۰

تماس بگیرید
رابط ۲۰*۲۰ رابط ۲۰ به ۲۰ (اورینگدار) برای رابط بین دو لوله ۲۰ قطره ای مورد استفاده قرار میگیرد اورینگ

سه راهی ۲۰*۱۶*۲۰

تماس بگیرید
سه راهی ۲۰*۱۶*۲۰ این سه راهی که به سه راهی نامساوی قطره ای نیز معروف است دارای دو سر ۲۰

سه راهی ۲۰*۲۰*۲۰

تماس بگیرید
سه راهی ۲۰*۲۰*۲۰ از سه راهی سایز ۲۰×۲۰×۲۰ میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای

شیر انشعاب ۲۰*۲۰

تماس بگیرید
شیر انشعاب ۲۰*۲۰  از شیر ۲۰به ۲۰ برای وصل کردن از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیر انشعاب لی فلت*۲۰

تماس بگیرید
شیر انشعاب لی فلت*۲۰ شیرانشعاب لی فلت به ۲۰ جهت وصل کردن از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به

کورکن آخرخط ۲۰(عینکی)

تماس بگیرید
کورکن آخر خط ۲۰ این کورکن جهت  کور کردن انتهای لوله ۲۰ آبیاری قطره ای در سیستم آبیاری قطره ای

کورکن لاستیکی دسته دار۲۰(راکتی)

تماس بگیرید
کورکن لاستیکی دسته دار واشرکورکن  لاستیکی دسته دار سایز ۲۰  جهت کور نمودن سوراخ هایی که بر روی لوله  ایجاد

میخ تثبیت لوله ۲۰

تماس بگیرید
میخ تثبیت لوله ۲۰ میخ تثبیت یا نگهدارنده جهت نگهداری لوله ۲۰ مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه این میخ

واشر استوانه ای ۲۰

تماس بگیرید
واشر استوانه ای ۲۰ واشر بست ابتدایی سایز ۲۰ (استوانه ای ) جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی

واشر بست ابتدایی دسته دار۲۰

تماس بگیرید
واشر بست ابتدایی دسته دار ۲۰ واشر بست ابتدایی سایز ۲۰ (دسته دار یا راکتی) جهت نگه داری و آب بند