نمایش 1–12 از 16 نتیجه

بست ابتدایی ۱۳*تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۳*تیپ بست ابتدایی ۱۳ به تیپ (پیچی) جهت اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی

بست ابتدایی به تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
بست ابتدایی به تیپ سایز: ۱۶ بست ابتدایی به تیپ برای اتصال نوار تیپ آبیاری به لوه اصلیپلی اتیلن با

بست ابتدایی لی فلت به تیپ(حلزونی)

تماس بگیرید
بست ابتدایی لی فلت به تیپ رابط لی فلت به تیپ به منظور انشعاب گیری و اتصال لوله ی آبیاری

رابط ۱۶ به تیپ کشویی

تماس بگیرید
رابط ۱۶ به تیپ کشویی برای اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن یا لوله ۱۶

رابط ۱۶ به تیپ(پیچی بزرگ)

تماس بگیرید
رابط تیپ به ۱۶ پیچی رابط تیپ به ۱۶ پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، میتواند نوار های تیپ

رابط ۱۶ به تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
رابط ۱۶ به تیپ پیچی رابط تیپ به ۱۶ پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، می تواند نوار های

رابط تیپ به ۱/۲

تماس بگیرید
رابط تیپ به ۱/۲ این رابط جهت اتصال لوله های ۱/۲به نوار تیپ آبیاری استفاده می شود

رابط تیپ به تیپ کشویی

تماس بگیرید
رابط تیپ به تیپ کشویی جهت اتصال دو نوار تیپ به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر نوار تیپ

رابط تیپ به تیپ(پیچی بزرگ)

تماس بگیرید
رابط تیپ به تیپ جهت اتصال  دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو

رابط تیپ به تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
رابط تیپ به تیپ(پیچی) جهت اتصال دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو

سراهی ۱۶ به تیپ

تماس بگیرید
سه راهی  ۱۶ به تیپ سه راه ۱۶ به تیپ از اتصالات آبیاری قطره ای است. که برای انشعاب از