نمایش دادن همه 2 نتیجه

سرشلنگی آهنی فلنچدار

تماس بگیرید
سرشلنگی آهنی فلنچدار سرشلنگی آهنی فلنجدار جهت اتصال انواع لوله نخدار و تاشو و هیدروفلوم به شیر و دیگر اتصالات

سرشلنگی آهنی رزوه ای

تماس بگیرید
سرشلنگی آهنی رزوه ای سرشلنگی آهنی رزوه ای جهت اتصال انواع لوله نخدار و تاشو و هیدروفلوم به شیر و