نمایش دادن همه 10 نتیجه

تبدیل آهنی فلنچدار

تماس بگیرید
تبدیل فلنچدار آهنی تبدیل فلنجدار آهنی جهت کاهش و یا افزایش سیال و یا سایز لوله مورد استفاده قرار می

چهارراه تبدیل جوشی

تماس بگیرید
چهار راه تبدیلی جوشی   چهار راه تبدیلی جوشی مورد استفاده در تاسیسات صنایع اب,گاز و بخار به دلیل تغیرات

چهارراه تبدیلی فلنچدار آهنی

تماس بگیرید
چهار راه تبدیلی فلنچدار آهنی چهار راه تبدیلی آهنی فلنچدار شناخته می شود چهار راه تبدیلی آهنی فلنجدار به عنوان

چهارراه فلنچدار مساوی آهنی

تماس بگیرید
مشخصات : چهار راه فلنجدار مساوی آهنی نوع جنس : لوله آهنی و رینگ ۸ میل کاربرد : آبیاری سطحی

رابط آهنی جوشی

تماس بگیرید
رابط آهنی جوشی رابط آهنی جوشی برای اتصال دو لوله با سایز های مساوی در پروژه های آب رسانی و

رابط مساوی فلنچدار

تماس بگیرید
رابط مساوی فلنچدار رابط مساوی فلنجدار آهنی برای اتصال لوله های آهنی به دیگر اتصالات، و لوله های دیگر و

زانو ۹۰درجه فلنچدار پلی اتیلن

تماس بگیرید
زانو ۹۰ درجه فلنچدار پلی اتیلن اتصالات جوشی پلی اتیلن فشار قوی به خاطر نصب ساده و سریع در محل

زانو فلنچدار ۹۰درجه آهنی

تماس بگیرید
زانو فلنجدار ۹۰ درجه آهنی   زانو فلنجدار ۹۰ درجه آهنی از اتصالاتی می باشند که برای تغییر زاویه  خطوط لوله

سه راه تبدیلی آهنی فلنچدار

تماس بگیرید
سه راه تبدیلی آهنی فلنجدار سه راه تبدیلی آهنی فلنجدار به عنوان انشعاب گیرنده در خطوط لوله مورد استفاده قرار

سه راه فلنچدار مساوی آهنی

تماس بگیرید
سه راه فلنجدار مساوی آهنی سه راه آهنی فلنجدار به عنوان گیرنده انشعاب در خطوط لوله مورد استفاده قرار می