نمایش دادن همه 5 نتیجه

تبدیل آهنی جوشی

تماس بگیرید
تبدیل آهنی جوشی تبدیل آهنی جوشی ۱/۲ الی ۱۰ اینچ شکل محور هر دو انتهای تبدیل در یک راستاست. این

چهارراه جوشی آهنی

تماس بگیرید
چهار راه جوشی آهنی   چهار راه جوشی آهنی مورد استفاده در تاسیسات صنایع اب,گاز و بخار به دلیل تغیرات

زانو جوشی ۴۵ درجه آهنی

تماس بگیرید
زانو جوشی ۴۵ درجه آهنی   زانو جوشی ۴۵ درجه آهنی شعاع کوتاه شعاعی برابر با سایز نامی لوله دارد.

سه راه تبدیلی جوشی آهنی

تماس بگیرید
سه راه تبدیلی جوشی آهنی   سه راه تبدیلی جوشی آهنی که به عنوان رابط ، انشعاب دهنده ، تقسیم

سه راه جوشی آهنی

تماس بگیرید
سه راه جوشی آهنی سه راه جوشی آهنی که به عنوان رابط ، انشعاب دهنده ، تقسیم کننده ، متصل